">">
Synlig Mobbe-politik
 
Fredericia Friskole vægter trivsel og fællesskab lineært med faglighed. Hvis du ikke trives, kan du ikke lære - Det er vores påstand.
Derfor nøjes vi ikke bare med, at tale om mobning på vores skole - vi accepterer det ikke, og vi gør noget ved det!
Det er alle børns ret at have det godt i skolen, så vi på den måde sikrer optimale læringsmuligheder.
 
Vores emneruger og fagdage omhandler derfor tit emner såsom kammeratskab, mobbefri skole, trivsel og vær en god ven.
Emneugerne er også der, hvor vi tit mikser klasserne på tværs af klassetrinene og skaber et tæt fællesskab derved.
 
Vores ønske er, at alle børn skal kunne gå glade i skole, og komme glade hjem fra skole.