">">
Frederica Friskole - De enkelte Fag
 
Fredericia Friskole følger som udgangspunkt De Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og fører til FSA på samme vilkår, dog med undtagelser.
 
Fagene hjemkundskab, sløjd og håndarbejde inddrages efter Friskolens egne undervisningsplaner.
 
Disse er under udarbejdelse i samråd med Kvalitets- og tilsynsstyrelsen.
 
Fredericia Friskole afholder ikke afgangsprøve i faget kristendomskundskab, jvf. friskolelovens §8, stk. 3.
 
Der undervises derudover på et niveau og i et omfang, der som minimum står mål med folkeskolens mål.