">">

Regler på Fredericia Friskole

 

1. VÆR POSITIV

Vi forventer, at alle har en positiv indstilling over for skolen og dens aktiviteter, samt at man er hensynsfuld og hjælpsom over sine kammerater. Det betyder, at eleverne skal medvirke til, at alle har det godt og trygt på skolen.

 

2. MØD OP OG VÆR GLAD, FORDI ALLE AFTALER BLIVER OVERHOLDT

Der er mødepligt til undervisning, fællesarrangementer og rengøring. Fravær registreres. Hvis en elev skal have fri fra skole i kortere eller længere tid, skal forældrene anmode herom. Kortere fritagelse – op til to dage – aftales med klasselæreren. Ved længerevarende fritagelse kontaktes skolelederen.

 

3. BLIV DYGTIGERE, FORDI ALLE LEKTIER BLIVER PASSET

Det er vigtigt, at eleven har lært lektier, så målet om hele tiden at blive dygtigere bliver opfyldt.

Hjælp dit barn med at nå dette mål!

 

4. SUND KOST, GIVER MASSER AF ENERGI!

På Fredericia Friskole prioriterer vi sund kost, motion og et højt energiniveau. Derfor beder vi forældrene om at give deres barn en sund madpakke med. Vi spiser en sund snack kl. 10 og den store madpakke kl. 11.35. Vi henstiller til, at eleverne ikke medbringer slik og kage. Undtaget er dog den dag, hvor man fejrer sin fødselsdag.

 

5. MOBILPOLITIK

På Fredericia Friskole har vi blikket rettet mod fremtiden, og respekt for nærvær, fællesskab og det personlige møde. Vi bruger målrettet mobilens fordele i undervisningen og accepterer derfor ikke brug af mobiltelefon til private gøremål i denne forbindelse, ligesom mobilen ikke er velkommen i forbindelse med fælles samlinger.

 

6. INGEN RØG

Skolens og dens arealer er røgfrie.

 

Fredericia Friskole, Jyllandsgade 72, 7000 Fredericia

                                                                                                             

Ret til ændringer forbeholdes - Fredericia Friskole januar 2017