Skolepenge 2017 - Praktiske oplysninger

Priserne er gældende fra 1. januar 2017.


Priserne reguleres som udgangspunkt med 3 % hvert år - gældende fra august 2017.


Der betales skolepenge i 11. rater – juli måned er betalingsfri.

Der opkræves ekstra kr. 500,00 pr. elev ved september-betalingen til skolens fælles lejrtur.

Alle klassetrin deltager i den fælles lejrtur.

 

Fredericia Friskole december 2016 – ret til ændringer forbeholdes.