Skolepenge 2018 - Praktiske oplysninger

Priserne er gældende fra 1. januar 2018.


Priserne reguleres som udgangspunkt hver den 1. januar med:

 0. klasse til 3. klasse dkk. 20/md.

​4. klasser til 9. klasse dkk. 30/md.


Der betales skolepenge og SFO i 11. rater – juli måned er betalingsfri.

Der opkræves ekstra kr. 500,00 pr. elev ved september-betalingen til skolens fælles lejrtur.

Alle klassetrin deltager i den fælles lejrtur

Fredericia Friskole december 2017 – ret til ændringer forbeholdes.