">">

      Skolebestyrelsen har d. 6. april 2017 afholdt Ordinær Generalforsamling

        Vi byder de nye medlemmer velkommen i Bestyrelsen.

       Velkommen til Sabrina Willum Hansen, Sanne Løvendahl Kaiser, Jacob Poulsen og Christina Holt