">">

                                                                                                                         

Velkommen til Fredericia Friskole
Som forældre er I ved at tage et aktivt skolevalg.
Når I som forældre vælger, at være en del af Fredericia Friskole, så vælger I både et godt og fagligt fundament,
men I vælger også, at blive en del af et fællesskab, hvor vi arbejder for det samme mål.
 
At være forældre på Fredericia Friskole
 
Som Forældre "kræver" vi noget af Dig/Jer.
I skal bakke op om de beslutninger, der tages på skolen.
I skal være indforstået med at indgå i det forpligtende fællesskab.
I kan melde Jer ind i Bestyrelsen eller arbejdsudvalg.

Sammen skaber vi den bedste skole

Vi skaber ikke den bedste skole alene. Det gør vi i fællesskab.
Både Jer som Forældre, Jeres barn/børn, medarbejderne og ledelsen. Sammen.
Derfor er I også vigtige, når andre forældre gerne vil høre om Fredericia Friskole.
Tillid - Tryghed - Trivsel - Faglighed og Fællesskab er blot nogle af de dejlige ord vi bruger og hører.
 
Det forpligtende fællesskab
 
Fællesskabet på Fredericia Friskole forpligter, og det betyder, at man som elev eller forælder
tager sig af hinanden og skolen.
Der er mange arrangementer og praktiske opgaver i løbet af et skoleår. Dem skal vi løse sammen.
Derfor forventer vi også stor deltagelse, da fællesskabet og Jeres hjælp er netop dét, der gør, at Friskolen
kan fungere.
Vi forventer noget Jer - ligesom I forventer noget af os.
Derfor skal vi også være ærlige overfor hinanden og melde tilbage, hvis tingene ikke fungerer.

Fredericia Friskole er en fantastiske skole - fordi vi har fantastiske forældre, elever og medarbejdere!